docs/podporene-projekty.md

16 lines
918 B
Markdown
Raw Permalink Normal View History

---
description: Seznam projektů a iniciativ, které jsme podpořili
---
# Podpořené projekty
## Seznam podpořených projektů
| Datum | Návrh | Název | Částka |
| --------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------- |
| 12.7.2021 | [BDGP-1](https://app.daohaus.club/dao/0x64/0xf762ace2c215fdad031b33c656982718c4084786/proposals/4) | ****![](.gitbook/assets/holky-v-kryptu-logo.svg) **Holky v kryptu** ([web](https://holkyvkryptu.cz)) | 0.25 ETH |
{% hint style="info" %}
Zkratka BDGP znamená "_BohemianDAO Grant Proposal_".
{% endhint %}