GitBook: [master] 15 pages and 4 assets modified

This commit is contained in:
tree 2021-07-13 03:08:02 +00:00 committed by gitbook-bot
parent 9cc2fba157
commit d573839665
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 07D2180C7B12D0FF
10 changed files with 401 additions and 3 deletions

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 918 KiB

File diff suppressed because one or more lines are too long

After

Width:  |  Height:  |  Size: 47 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 188 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 220 KiB

View File

@ -6,8 +6,6 @@ description: "\"No one has ever become poor by giving.\" - Anne\_Frank"
**Nezisková** _**decentralizovaná autonomní organizace**_ **\(DAO\), vytvořená za účelem financování lokálních projektů podporující vzdělání a adopci platformy** [**Ethereum**](https://ethereum.org/en/) **a** [**decentralizovaných financí**](https://ethereum.org/en/defi/) **\(DeFi\).**
{% page-ref page="manifesto.md" %}
## Kde nás můžete sledovat?
* Twitter - [@BohemianDAO](https://twitter.com/BohemianDAO)

View File

@ -2,6 +2,8 @@
* [BohemianDAO](README.md)
* [Manifesto](manifesto.md)
* [Podpořené projekty](podporene-projekty.md)
* [Seznam členů](seznam-clenu.md)
* [Jak se stát členem?](jak-se-stat-clenem.md)
* [Nástroje](nastroje/README.md)
* [DAO rozhraní](https://app.daohaus.club/dao/0x64/0xf762ace2c215fdad031b33c656982718c4084786)
@ -15,6 +17,7 @@
* [Snapshot rozhraní](navody/snapshot-rozhrani.md)
* [Identifikace člena](navody/identifikace-clena.md)
* [Odchod z DAO \(ragequit\)](navody/odchod-z-dao-ragequit.md)
* [Media kit](media-kit.md)
## Sledujte nás

22
media-kit.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,22 @@
---
description: Logo a další propagační materiály
---
# Media kit
### Logo transparentní
{% file src=".gitbook/assets/logo-transparent.png" caption="" %}
![](.gitbook/assets/logo-transparent.png)
### Logo s textem
{% file src=".gitbook/assets/logo-with-text.png" %}
![](.gitbook/assets/logo-with-text.png)

View File

@ -1,5 +1,5 @@
---
description: 'Ethereum sidechain, na kterých BDAO běží'
description: 'Ethereum sidechain, na kterém BohemianDAO běží'
---
# xDai blockchain

16
podporene-projekty.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,16 @@
---
description: 'Seznam projektů a iniciativ, které jsme podpořili'
---
# Podpořené projekty
## Seznam podpořených projektů
| Datum | Návrh | Název | Částka |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 12.7.2021 | [BDGP-1](https://app.daohaus.club/dao/0x64/0xf762ace2c215fdad031b33c656982718c4084786/proposals/4) | \*\*\*\*![](.gitbook/assets/holky-v-kryptu-logo.svg) **Holky v kryptu** \([web](https://holkyvkryptu.cz/)\) | 0.25 ETH |
{% hint style="info" %}
Zkratka BDGP znamená "_BohemianDAO Grant Proposal_".
{% endhint %}

8
seznam-clenu.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,8 @@
# Seznam členů
Nejaktuálnější seznam členů, včetně jejich podílu, naleznete vždy v našem [DAO rozhraní](navody/dao-rozhrani.md):
👉[ Zobrazit členy BohemianDAO](https://app.daohaus.club/dao/0x64/0xf762ace2c215fdad031b33c656982718c4084786/members)
![Náhled na "Members" sekci](.gitbook/assets/daohaus-members.png)