GitBook: [#26] přidání "Instagram" do sledujte nás

This commit is contained in:
tree 2021-12-13 14:41:28 +00:00 committed by gitbook-bot
parent 777fbf36db
commit 9318c7570d
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 07D2180C7B12D0FF
15 changed files with 69 additions and 88 deletions

View File

@ -1,8 +1,7 @@
# BohemianDAO
**Nezisková** [_**decentralizovaná autonomní organizace**_](https://komunita.gwei.cz/klicove-pojmy#decentralizovane-organizace-dao) **\(DAO\), vytvořená za účelem financování lokálních projektů podporující vzdělání a adopci platformy** [**Ethereum**](https://komunita.gwei.cz/klicove-pojmy#ethereum) **a** [**decentralizovaných financí**](https://komunita.gwei.cz/klicove-pojmy#decentralizovane-finance-defi) **\(DeFi\).**
**Nezisková** [_**decentralizovaná autonomní organizace**_](https://komunita.gwei.cz/klicove-pojmy#decentralizovane-organizace-dao) **(DAO), vytvořená za účelem financování lokálních projektů podporující vzdělání a adopci platformy** [**Ethereum**](https://komunita.gwei.cz/klicove-pojmy#ethereum) **a** [**decentralizovaných financí**](https://komunita.gwei.cz/klicove-pojmy#decentralizovane-finance-defi) **(DeFi).**
## Kde nás můžete sledovat?
* Twitter - [@BohemianDAO](https://twitter.com/BohemianDAO)

View File

@ -10,24 +10,24 @@
* [DAO rozhraní](https://app.daohaus.club/dao/0x64/0xf762ace2c215fdad031b33c656982718c4084786)
* [Snapshot](https://snapshot.org/#/bohemiandao.eth)
* [Fórum](https://forum.gwei.cz/c/bohemiandao/50)
* [Discord \(\#bohemiandao\)](https://chat.gwei.cz/)
* [Discord (#bohemiandao)](https://chat.gwei.cz)
* [Příručka člena](navody/README.md)
* [xDai blockchain](navody/xdai-blockchain.md)
* [Moloch framework](navody/moloch.md)
* [DAO rozhraní](navody/dao-rozhrani.md)
* [Snapshot rozhraní](navody/snapshot-rozhrani.md)
* [Identifikace člena](navody/identifikace-clena.md)
* [Odchod z DAO \(ragequit\)](navody/odchod-z-dao-ragequit.md)
* [Odchod z DAO (ragequit)](navody/odchod-z-dao-ragequit.md)
* [Media kit](media-kit.md)
* [Kontakt](kontakt.md)
## Sledujte nás
* [Twitter](https://twitter.com/BohemianDAO)
* [Instagram](https://www.instagram.com/bohemiandao/)
## Partneři
---
***
* [Gwei.cz](https://gwei.cz)

View File

@ -6,7 +6,7 @@ description: Buďte součástí naší komunity
**Členem BohemianDAO se může stát každý!**
Stačí vytvořit nový členský návrh \(_Member Proposal_\) v našem [DAO rozhraní](https://app.daohaus.club/dao/0x64/0xf762ace2c215fdad031b33c656982718c4084786/proposals/new), kde zažádáte o požadovaný podíl \(_shares_\) a vložíte váš odpovídající vklad \(_tribute_\) v Etheru, resp. Wrapped Etheru.
Stačí vytvořit nový členský návrh (_Member Proposal_) v našem [DAO rozhraní](https://app.daohaus.club/dao/0x64/0xf762ace2c215fdad031b33c656982718c4084786/proposals/new), kde zažádáte o požadovaný podíl (_shares_) a vložíte váš odpovídající vklad (_tribute_) v Etheru, resp. Wrapped Etheru.
**1 share = 0.1 WETH**
@ -29,5 +29,4 @@ Pokud zadáte špatný počet shares vůči vložené hodnotě, bude váš návr
5. Odešlete transakci pomocí _Submit_
4. Hotovo! Nyní je váš návrh ve frontě ke zpracování
![Příklad Membership Proposal](.gitbook/assets/membership-proposal-screen.png)
![Příklad Membership Proposal](.gitbook/assets/membership-proposal-screen.png)

View File

@ -7,7 +7,6 @@ description: Jak se s námi spojit
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte jeden z následujících způsobů:
* [Gwei.cz Fórum](https://forum.gwei.cz/c/bohemiandao/50)
* [Gwei.cz Discord Chat](https://chat.gwei.cz) - kanál \#🎗bohemiandao
* [Gwei.cz Discord Chat](https://chat.gwei.cz) - kanál #🎗bohemiandao
Případně kontaktujte nějakého člena přímo viz. [Seznam členů](seznam-clenu.md).

View File

@ -4,7 +4,7 @@ description: Naše vize a poslání
# Manifesto
Myslíme si, že informace o Ethereu a DeFi v češtině, případně lokální projekty, které by se na tento segment nových _svobodných programovatelných peněz_ zaměřovali, jsou _nedostatkové zboží_. Proto jsme se rozhodli, že se pokusíme vývoj podobných projektů _akcelerovat_ a vytvořit _neziskový_ fond, který by jim mohl pomáhat finančně formou dotací \(grantů\).
Myslíme si, že informace o Ethereu a DeFi v češtině, případně lokální projekty, které by se na tento segment nových _svobodných programovatelných peněz_ zaměřovali, jsou _nedostatkové zboží_. Proto jsme se rozhodli, že se pokusíme vývoj podobných projektů _akcelerovat_ a vytvořit _neziskový_ fond, který by jim mohl pomáhat finančně formou dotací (grantů).
Nebo také jinakjsme _dobrovolné_ společenství vizionářů, filantropů, uživatelů a fanoušků decentralizovaných financí a dalších subjektů, kteří jsou ochotni podpořit svými penězi dobrou věc, vzdělávat lidi o finančním systému budoucnostia tak pomáhat celkové adopci.
@ -15,4 +15,3 @@ Nebo také jinakjsme _dobrovolné_ společenství vizionářů, filantr
* ⚗️ tvorba odborných výzkumů
* 🔧 vývoj užitečných nástrojů
* 🍻 komunitní setkání a workshopy

View File

@ -8,7 +8,7 @@ description: Logo a další propagační materiály
### Logo transparentní
{% file src=".gitbook/assets/logo-transparent.png" caption="" %}
{% file src=".gitbook/assets/logo-transparent.png" %}
![](.gitbook/assets/logo-transparent.png)
@ -18,5 +18,3 @@ description: Logo a další propagační materiály
![](.gitbook/assets/logo-with-text.png)

View File

@ -4,15 +4,13 @@ description: Nástroj k obsluze naší decentralizované organizace
# DAO rozhraní
**Pro obsluhu našeho DAO slouží webová aplikace** [**DAOhaus**](https://app.daohaus.club/)**, stavěná přimo pro DAO typu** [**Moloch**](moloch.md)**.**
**Pro obsluhu našeho DAO slouží webová aplikace** [**DAOhaus**](https://app.daohaus.club)**, stavěná přimo pro DAO typu** [**Moloch**](moloch.md)**.**
Pomocí této aplikace je možné provádět všechny operace - zobrazit si stav _pokladny_, kdo drží _shares_, prohlížet současné a minulé _návrhy_ či vytvářet nové, _hlasovat_ a tak dále.
Členové se do rozhraní přihlašují pomocí své Ethereum \(xDai\) peněženky a pomocí transakcí interagují se systémem.
Členové se do rozhraní přihlašují pomocí své Ethereum (xDai) peněženky a pomocí transakcí interagují se systémem.
👉 [Přejít do BohemianDAO rozhraní](https://app.daohaus.club/dao/0x64/0xf762ace2c215fdad031b33c656982718c4084786)

View File

@ -4,7 +4,7 @@ description: Jak si doplnit členský profil o váš pseudonym či avatar?
# Identifikace člena
Jako člen jste v základu identifikováni jen pomocí vaší Ethereum adresy. Pro lepší přehled a jednoduší komunitaci v rámci DAO, je dobré vytvořit si profil na platformě [3Box](https://3boxlabs.com/), která vaší Ethereum adresu propojí s vaší identitou \(nickname, avatar atp.\). Rozhodně není potřeba udávat vaše reálné jméno, bohatě stačí váš pseudonym.
Jako člen jste v základu identifikováni jen pomocí vaší Ethereum adresy. Pro lepší přehled a jednoduší komunitaci v rámci DAO, je dobré vytvořit si profil na platformě [3Box](https://3boxlabs.com), která vaší Ethereum adresu propojí s vaší identitou (nickname, avatar atp.). Rozhodně není potřeba udávat vaše reálné jméno, bohatě stačí váš pseudonym.
Vytvoření profilu na 3Box je velmi snadné a **zdarma**. Vaše údaje budou uložené mimo blockchain a tudíž není potřeba žádná transakce a placení transakčních poplatků.
@ -12,18 +12,17 @@ Vytvoření profilu na 3Box je velmi snadné a **zdarma**. Vaše údaje budou ul
Vytvoření profilu je dobrovolné - pokud tedy chcete zůstat naprosto anonymní, tak můžete. Počítejte ale s tím, že to může komplikovat komunikaci s vámi a vaší důveryhodnost mezi členy, takže doporučujeme doplnit alespoň váš pseudonym.
{% endhint %}
## Postup pro vytvoření \(a doplnění\) 3Box profilu
## Postup pro vytvoření (a doplnění) 3Box profilu
1. Jděte na stránku [https://3box.io/login](https://3box.io/login) a přihlašte se pomocí vaší členské Ethereum adresy
2. Podepište zprávy o vytvoření vašeho profilu pomocí vaší peněženky
3. Jakmile bude váš profil vytvořený, klikněte na tři tečky vpravo nahoře a zvolte "_Edit profile_" \(viz screenshot níže\)
3. Jakmile bude váš profil vytvořený, klikněte na tři tečky vpravo nahoře a zvolte "_Edit profile_" (viz screenshot níže)
4. Doplňte informace o vás dle libosti - jako minimum doporučujeme doplnit:
1. "_Name_" - vaše jméno či pseudonym \(nickname\)
1. "_Name_" - vaše jméno či pseudonym (nickname)
2. "_Avatar_" - obrázek, nebo-li avatar kterým se prezentujete
3. Volitelně doplňte další údaje - čím více údajů doplníte, tím více budete v rámci DAO důvěryhodní pro ostatní členy
5. Po doplnění údajů nezapoměňte profil uložit tlačítkem "_Save_"
![Kde najdete úpravu vašeho profilu](../.gitbook/assets/3box-edit-profile-button.png)
![Takhle vypadá formulář, kde doplníte vaše identifikační údaje ](../.gitbook/assets/3box-edit-profile-form.png)
![Kde najdete úpravu vašeho profilu](../.gitbook/assets/3box-edit-profile-button.png)
![Takhle vypadá formulář, kde doplníte vaše identifikační údaje ](../.gitbook/assets/3box-edit-profile-form.png)

View File

@ -4,20 +4,19 @@ description: Pravidla na kterých je BohemianDAO postavené
# Moloch framework
**Systém pravidel \(smart-kontraktů\), na kterých DAO funguje je minimalistický open-source** _**DAO framework**_ ****[**Moloch**](https://daohaus.club/docs/users/intro-moloch) **\(v2\).**
**Systém pravidel (smart-kontraktů), na kterých DAO funguje je minimalistický open-source **_**DAO framework**_** ** [**Moloch**](https://daohaus.club/docs/users/intro-moloch) **(v2).**
Tento systém _sociální koordinace_ vychází z konceptu originálního [MolochDAO](https://www.molochdao.com/), které rozděluje dotace Ethereum projektům, a v současné době drží prostředky v hodnotě téměř $5 milionů. Projekt vznikl v únoru 2019 a za tu dobu podpořil různé projekty celkem za $700 tisíc, např. mixér [Tornado Cash](https://tornado.cash/) nebo Ethereum 2.0 implementace [Lighthouse](https://lighthouse.sigmaprime.io/) a [Lodestar](https://lodestar.chainsafe.io/). Mezi členy MolochDAO \(donátory\) najdeme i zakladatele Etherea jako je _Vitalik Buterin_ nebo _Joe Lubin_.
Tento systém _sociální koordinace_ vychází z konceptu originálního [MolochDAO](https://www.molochdao.com), které rozděluje dotace Ethereum projektům, a v současné době drží prostředky v hodnotě téměř $5 milionů. Projekt vznikl v únoru 2019 a za tu dobu podpořil různé projekty celkem za $700 tisíc, např. mixér [Tornado Cash](https://tornado.cash) nebo Ethereum 2.0 implementace [Lighthouse](https://lighthouse.sigmaprime.io) a [Lodestar](https://lodestar.chainsafe.io). Mezi členy MolochDAO (donátory) najdeme i zakladatele Etherea jako je _Vitalik Buterin_ nebo _Joe Lubin_.
Pokud se chcete dozvědět o MolochDAO více, pak doporučujeme tyto články \(anglicky\):
Pokud se chcete dozvědět o MolochDAO více, pak doporučujeme tyto články (anglicky):
* [Moloch DAO explained: Using self-interest to Ethereums advantage](https://concourseopen.com/blog/moloch-dao-explained/)
* [Moloch Evolved: V2 Primer](https://medium.com/raid-guild/moloch-evolved-v2-primer-25c9cdeab455)
## Hlavní pojmy
* 🏦 **Bank** \(pokladna\)společný bazén prostředků, který se přerozděluje a na kterém má každý kdo vlastní nějaké _shares_ odpovídající podíl
* 👪 **Members** \(členové\)členem DAO je kdokoliv, kdo vlastní nějaké _shares._ Člen může kdykoliv vystoupit
* 🎟️ **Shares** \(podíly\)libovolný počet shares dává _členům_ možnost hlasovat o _návrzích_ a představují nárok na část _pokladny._ Shares jsou nedělitelné a nepřeveditelné!
* ​📝 **Proposal** \(návrh\)všechny typy rozhodování se dějí pomocí návrhů který může navrhnout kdokoliv, ale jenom člen ho může “zasponzorovat” \(_sponsor_\) a posunout dál, aby se o něm mohlo _hlasovat_
* 🗳️ **Hlasování** \(voting\)hlasování je ve formě Ano/Ne a k odsouhlasení _návrhu_ stačí většina kladných hlasů. Minimální kvórum neexistuje a tudíž může být _návrh_ přijat i pomocí jednoho kladného hlasu, pokud bude jediný
* 🏦 **Bank** (pokladna)společný bazén prostředků, který se přerozděluje a na kterém má každý kdo vlastní nějaké _shares_ odpovídající podíl
* 👪 **Members** (členové)členem DAO je kdokoliv, kdo vlastní nějaké _shares._ Člen může kdykoliv vystoupit
* 🎟️ **Shares** (podíly)libovolný počet shares dává _členům_ možnost hlasovat o _návrzích_ a představují nárok na část _pokladny._ Shares jsou nedělitelné a nepřeveditelné!
* ​📝 **Proposal** (návrh)všechny typy rozhodování se dějí pomocí návrhů který může navrhnout kdokoliv, ale jenom člen ho může “zasponzorovat” (_sponsor_) a posunout dál, aby se o něm mohlo _hlasovat_
* 🗳️ **Hlasování** (voting)hlasování je ve formě Ano/Ne a k odsouhlasení _návrhu_ stačí většina kladných hlasů. Minimální kvórum neexistuje a tudíž může být _návrh_ přijat i pomocí jednoho kladného hlasu, pokud bude jediný

View File

@ -2,17 +2,16 @@
description: Pokud se naše cesty rozejdou
---
# Odchod z DAO \(ragequit\)
# Odchod z DAO (ragequit)
Jako člen máte možnost z DAO __kdykoliv vystoupit\*, včetně vašeho aktuálního finančního podílu \(_Exit Amount_\) - tato operace se nazývá _Ragequit_. Vaší výstupní hodnotu můžete vidět také na vašem profilu v DAO rozhraní.
Jako člen máte možnost z DAO __ kdykoliv vystoupit\*, včetně vašeho aktuálního finančního podílu (_Exit Amount_) - tato operace se nazývá _Ragequit_. Vaší výstupní hodnotu můžete vidět také na vašem profilu v DAO rozhraní.
_Ragequit_ můžete aktivovat v [DAO rozhraní](https://app.daohaus.club/dao/0x64/0xf762ace2c215fdad031b33c656982718c4084786) na vašem členském profilu, pokud kliknete na tři tečky a zvolíte "_Ragequit_" \(viz. screenshot níže\). Otevře se vám dialog, kde zvolíte počet shares, které chcete vybrat. Je tedy možné vystoupit i jen částečně.
_Ragequit_ můžete aktivovat v [DAO rozhraní](https://app.daohaus.club/dao/0x64/0xf762ace2c215fdad031b33c656982718c4084786) na vašem členském profilu, pokud kliknete na tři tečky a zvolíte "_Ragequit_" (viz. screenshot níže). Otevře se vám dialog, kde zvolíte počet shares, které chcete vybrat. Je tedy možné vystoupit i jen částečně.
> Příklad: v DAO banku bude 10 WETH a vy máte 10 shares z celkových 100 - to znamená že máte 10% podíl a můžete kdykoliv vystoupit s \(maximálně\) 1 WETH.
> Příklad: v DAO banku bude 10 WETH a vy máte 10 shares z celkových 100 - to znamená že máte 10% podíl a můžete kdykoliv vystoupit s (maximálně) 1 WETH. 
{% hint style="warning" %}
\* Jediná možnost kdy vystoupit nemůžete, je situace, kdy se zpracovává nějaký návrh, pro který jste _kladně_ hlasovali. V tomto případě musíte počkat než se návrh zpracuje.
{% endhint %}
![Vaše výstupní hodnota a jak aktivovat Ragequit](../.gitbook/assets/ragequit-screen.png)
![Vaše výstupní hodnota a jak aktivovat Ragequit](../.gitbook/assets/ragequit-screen.png)

View File

@ -4,13 +4,11 @@ description: Nástroj pro signální (informační) hlasování
# Snapshot rozhraní
**Občas je dobré vyvolat tzv.** _**signální hlasování,**_ **které jde mimo blockchain a má jen informační charakter - k tomu nám slouží platforma** [**Snapshot**](http://snapshot.org/)**.**
**Občas je dobré vyvolat tzv. **_**signální hlasování,**_** které jde mimo blockchain a má jen informační charakter - k tomu nám slouží platforma** [**Snapshot**](http://snapshot.org)**.**
Pomocí _signálního hlasování_ probíhá koordinace komunity na méně důležitých otázkách - což může být například průzkum, zda jsou členové ochotni akceptovat nějaký návrh \(a případně s jakými parametry\), ještě před tím, než se nějaký návrh začne hlasovat oficiálně.
Pomocí _signálního hlasování_ probíhá koordinace komunity na méně důležitých otázkách - což může být například průzkum, zda jsou členové ochotni akceptovat nějaký návrh (a případně s jakými parametry), ještě před tím, než se nějaký návrh začne hlasovat oficiálně.
Hlasovat_,_ či podávat nové signální návrhy mohou jenom členové DAO. Váha hlasu každého člena odpovídá počtu _shares_, podobně jako ve [standardním rozhraní](dao-rozhrani.md).
👉 [Přejít do BohemianDAO Snapshot rozhraní](https://snapshot.org/#/bohemiandao.eth)

View File

@ -1,19 +1,19 @@
---
description: 'Ethereum sidechain, na kterém BohemianDAO běží'
description: Ethereum sidechain, na kterém BohemianDAO běží
---
# xDai blockchain
**Jako blockchain, kde naše DAO smart-kontrakty provozujeme, byl zvolen** [**xDai**](https://www.xdaichain.com/)**.**
**Jako blockchain, kde naše DAO smart-kontrakty provozujeme, byl zvolen** [**xDai**](https://www.xdaichain.com)**.**
Tento sidechain je plně _Ethereum-kompatibilní_ \(můžete používat stejné peněženky a nástroje jako na Ethereu\), velmi dostupný \(levné a rychlé transakce\) a dostatečně bezpečný. Nativní token, ve kterém se platí transakční poplatky, je [stablecoin](https://www.cryptopanda.cz/co-jsou-stablecoiny-a-jak-funguji/) [xDAI](https://www.coingecko.com/en/coins/xdai-stake)__tedy token odvozený od nejrozšířenějšího decentralizovaného stablecoinu [DAI](https://www.coingecko.com/en/coins/dai), který kopíruje cenu amerického dolaru \($\). Mimochodem, tato síť je domovem pro [mnoho dalších DAO](https://app.daohaus.club/explore).
Tento sidechain je plně _Ethereum-kompatibilní_ (můžete používat stejné peněženky a nástroje jako na Ethereu), velmi dostupný (levné a rychlé transakce) a dostatečně bezpečný. Nativní token, ve kterém se platí transakční poplatky, je [stablecoin](https://www.cryptopanda.cz/co-jsou-stablecoiny-a-jak-funguji/) [xDAI](https://www.coingecko.com/en/coins/xdai-stake)__tedy token odvozený od nejrozšířenějšího decentralizovaného stablecoinu [DAI](https://www.coingecko.com/en/coins/dai), který kopíruje cenu amerického dolaru ($). Mimochodem, tato síť je domovem pro [mnoho dalších DAO](https://app.daohaus.club/explore).
* xDai dokumentace: [https://www.xdaichain.com/](https://www.xdaichain.com/)
* xDai dokumentace: [https://www.xdaichain.com/](https://www.xdaichain.com)
![Logo xDai](../.gitbook/assets/xdai-logo.png)
{% hint style="info" %}
V budoucnosti se budeme poohlížet po migraci na druhou vrstvu Etherea \(L2\), např. v podobě tzv. [_rollupů_](https://medium.com/interdax/ethereum-l2-optimistic-and-zk-rollups-dffa58870c93), které nabídnou mnohem větší bezpečnost vložených prostředků.
V budoucnosti se budeme poohlížet po migraci na druhou vrstvu Etherea (L2), např. v podobě tzv. [_rollupů_](https://medium.com/interdax/ethereum-l2-optimistic-and-zk-rollups-dffa58870c93), které nabídnou mnohem větší bezpečnost vložených prostředků.
{% endhint %}
## Jak získat xDAI na transakční poplatky?
@ -21,27 +21,27 @@ V budoucnosti se budeme poohlížet po migraci na druhou vrstvu Etherea \(L2\),
Možností jak získat xDAI token je několik:
* Využijte tzv. faucet, kde můžete získat 0.1 xDAI zdarma - [odkaz na faucet](https://blockscout.com/xdai/mainnet/faucet)
* Převeďte si DAI z Ethereum blockchainu na XDai Chain pomocí [xDai Bridge](https://bridge.xdaichain.com/)
* Požádejte o xDAI na [Gwei.cz Discord chatu](https://chat.gwei.cz/)
* Převeďte si DAI z Ethereum blockchainu na XDai Chain pomocí [xDai Bridge](https://bridge.xdaichain.com)
* Požádejte o xDAI na [Gwei.cz Discord chatu](https://chat.gwei.cz)
## Převod Etheru \(ETH\) na xDai
## Převod Etheru (ETH) na xDai
K tomu, abyste se mohli stát členy, nebo zvýšit svůj podíl, potřebujete do DAO vložit nějaký ETH \(Ether\). Nicméně, převést ETH na xDai blockchain není úplně jednoduché a levné. Následuje popis aktuálně dostupných možností.
K tomu, abyste se mohli stát členy, nebo zvýšit svůj podíl, potřebujete do DAO vložit nějaký ETH (Ether). Nicméně, převést ETH na xDai blockchain není úplně jednoduché a levné. Následuje popis aktuálně dostupných možností.
{% hint style="info" %}
Na xDai chain není možné dostat přímo Ether \(ETH\) jako takový, ale jen jeho ERC-20 kompatibilní verze [WETH](https://weth.io/).
Na xDai chain není možné dostat přímo Ether (ETH) jako takový, ale jen jeho ERC-20 kompatibilní verze [WETH](https://weth.io).
{% endhint %}
### 1\) Využití xDai OmniBridge
### 1) Využití xDai OmniBridge
* Transakční náklady: $60 - $300
* Rychlost: do 30 minut
Tahle možnost je nejrychlejší a nemusíte důvěřovat žádným třetím stranám, ale je také zdaleka nejdražší, co se týče transakčních poplatků. Bohužel v současné době není OmniBridge na převod Etheru příliš optimalizovaný a tak transakční poplatek vyjde cca na 180 tisíc jednotek gasu \(při ceně gasu 150 gwei a ceně ETH cca $4000 je to cca $115 poplatek\). Navíc si ještě musíte připočítat poplatek pro wrap ETH do WETH a schvalovací transakci.
Tahle možnost je nejrychlejší a nemusíte důvěřovat žádným třetím stranám, ale je také zdaleka nejdražší, co se týče transakčních poplatků. Bohužel v současné době není OmniBridge na převod Etheru příliš optimalizovaný a tak transakční poplatek vyjde cca na 180 tisíc jednotek gasu (při ceně gasu 150 gwei a ceně ETH cca $4000 je to cca $115 poplatek). Navíc si ještě musíte připočítat poplatek pro wrap ETH do WETH a schvalovací transakci.
#### Postup převodu ETH na xDai chain pomocí OmniBridge
1. Pokud máte ETH, musíte ho wrapnout na WETH, např. pomocí [Uniswap rozhraní](https://swap.elena.finance/#/swap?inputCurrency=&outputCurrency=0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2)
1. Pokud máte ETH, musíte ho wrapnout na WETH, např. pomocí [Uniswap rozhraní](https://swap.elena.finance/#/swap?inputCurrency=\&outputCurrency=0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2)
2. Jděte do stránku OmniBridge - [https://omni.xdaichain.com/bridge](https://omni.xdaichain.com/bridge)
1. Připojte svojí peněženku
2. Jako výchozí token zvolte WETH
@ -50,43 +50,41 @@ Tahle možnost je nejrychlejší a nemusíte důvěřovat žádným třetím str
5. Zahajte převod stisknutím tlačítka "Transfer"
3. Hotovo, po pár minutách je váš WETH převedený na xDai chain
### 2\) Směna P2P v rámci komunity \(doporučujeme!\)
### 2) Směna P2P v rámci komunity (doporučujeme!)
* Transakční náklady: $5 - $30
* Rychlost: pár minut až několik dní - dle domluvy
Jelikož je zbytečné ztratit desítky či stovky dolarů na transakčních poplatcích, které se dají využít v rámci DAO mnohem lépe, tak nabízíme možnost směny P2P \(_z ruky do ruky_\) v rámci naší komunity. Transakční náklady budou tak naprosto minimální, protože z vaší strany půjde jen o klasický ETH transfer.
Jelikož je zbytečné ztratit desítky či stovky dolarů na transakčních poplatcích, které se dají využít v rámci DAO mnohem lépe, tak nabízíme možnost směny P2P (_z ruky do ruky_) v rámci naší komunity. Transakční náklady budou tak naprosto minimální, protože z vaší strany půjde jen o klasický ETH transfer.
#### Důvěryhodní lidé, kteří můžou zprostředkovat směnu
| Jméno | [Discord](https://chat.gwei.cz) | [Fórum](https://forum.gwei.cz) | Keybase | Email | ETH adresa |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **tree** | tree\#7466 | [tree](https://forum.gwei.cz/u/tree) | [tree](https://keybase.io/tree) | [tree@hidden.cz](mailto:tree@hidden.cz) | [treecz.gweicz.eth](https://etherscan.io/address/tree.gweicz.eth) |
| Jméno | [Discord](https://chat.gwei.cz) | [Fórum](https://forum.gwei.cz) | Keybase | Email | ETH adresa |
| -------- | ------------------------------- | ------------------------------------ | ------------------------------- | --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| **tree** | tree#7466 | [tree](https://forum.gwei.cz/u/tree) | [tree](https://keybase.io/tree) | [tree@hidden.cz](mailto:tree@hidden.cz) | [treecz.gweicz.eth](https://etherscan.io/address/tree.gweicz.eth) |
#### Postup pro P2P směnu
1. Kontaktujte vybraného zprostředkovatele \(viz tabulka výše\) a uveďte tyto údaje:
1. Kontaktujte vybraného zprostředkovatele (viz tabulka výše) a uveďte tyto údaje:
1. částku, kterou chcete převést
2. zdrojovou adresu, z které budete prostředky zasílat \(pokud budete peníze zasílat z centralizované burzy je nutné to uvést!\)
2. zdrojovou adresu, z které budete prostředky zasílat (pokud budete peníze zasílat z centralizované burzy je nutné to uvést!)
3. cílovou adresu na které chcete prostředky na xDai Chain obdržet
2. Vyčkejte na odpověď, zda je možné převod provést
3. Po potvrzení zašlete ETH či WETH na zadanou adresu \(zkontrolujte zda adresa sedí, viz. tabulka výše!\)
3. Po potvrzení zašlete ETH či WETH na zadanou adresu (zkontrolujte zda adresa sedí, viz. tabulka výše!)
4. Zprostředkovatel vám zašle WETH na xDai chain
{% hint style="warning" %}
Vždy si zkontrolujte zda komunikujete se správným člověkem \(viz tabulka výše\)! Peníze zasílejte jen na adresy uvedené v tabulce!
\(Například na Discordu si zkontrolujte nejenom jméno, ale i tzv. handle, tedy číslo za přezdívkou!\).
Vždy si zkontrolujte zda komunikujete se správným člověkem (viz tabulka výše)! Peníze zasílejte jen na adresy uvedené v tabulce!\
(Například na Discordu si zkontrolujte nejenom jméno, ale i tzv. handle, tedy číslo za přezdívkou!).
{% endhint %}
### 3\) Alternativní cesta přes DAI stablecoin
### 3) Alternativní cesta přes DAI stablecoin
Další, ale už mnohem komplikovanější možnost jak získat WETH na xDai chainu je využít místní decentralizovanou burzu [HoneySwap](https://honeyswap.org/) \(lokální klon Uniswapu\) - tedy obstaráte si nějakým způsobem xDAI \(viz možnosti níže\) a směníte ho na WETH. Tato možnost je jen pro zkušené uživatele a rozhodně ji nedoporučujeme nováčkům.
Další, ale už mnohem komplikovanější možnost jak získat WETH na xDai chainu je využít místní decentralizovanou burzu [HoneySwap](https://honeyswap.org) (lokální klon Uniswapu) - tedy obstaráte si nějakým způsobem xDAI (viz možnosti níže) a směníte ho na WETH. Tato možnost je jen pro zkušené uživatele a rozhodně ji nedoporučujeme nováčkům.
Tady je pár možností jak získat větší obnos xDAI:
* Pokud máte DAI na Ethereum síti, pak je možné převést ho pomocí [xDai Bridge](https://bridge.xdaichain.com/), který je mnohonásobně levnější než OmniBridge
* Pokud máte DAI na Ethereum síti, pak je možné převést ho pomocí [xDai Bridge](https://bridge.xdaichain.com), který je mnohonásobně levnější než OmniBridge
* Směnit USDT na xDAI na centralizované burze [AscendEX](https://ascendex.com/en/basic/cashtrade-spottrading/usdt/xdai)
* Nakoupit xDAI přímo za fiat pomocí směnáren [Ramp.Network](https://ramp.network/buy/?swapAsset=XDAI) nebo [Mt Pelerin](https://www.mtpelerin.com/buy-xdai#)

View File

@ -1,16 +1,15 @@
---
description: 'Seznam projektů a iniciativ, které jsme podpořili'
description: Seznam projektů a iniciativ, které jsme podpořili
---
# Podpořené projekty
## Seznam podpořených projektů
| Datum | Návrh | Název | Částka |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 12.7.2021 | [BDGP-1](https://app.daohaus.club/dao/0x64/0xf762ace2c215fdad031b33c656982718c4084786/proposals/4) | \*\*\*\*![](.gitbook/assets/holky-v-kryptu-logo.svg) **Holky v kryptu** \([web](https://holkyvkryptu.cz/)\) | 0.25 ETH |
| Datum | Návrh | Název | Částka |
| --------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------- |
| 12.7.2021 | [BDGP-1](https://app.daohaus.club/dao/0x64/0xf762ace2c215fdad031b33c656982718c4084786/proposals/4) | ****![](.gitbook/assets/holky-v-kryptu-logo.svg) **Holky v kryptu** ([web](https://holkyvkryptu.cz)) | 0.25 ETH |
{% hint style="info" %}
Zkratka BDGP znamená "_BohemianDAO Grant Proposal_".
{% endhint %}

View File

@ -4,5 +4,4 @@ Nejaktuálnější seznam členů, včetně jejich podílu, naleznete vždy v na
👉[ Zobrazit členy BohemianDAO](https://app.daohaus.club/dao/0x64/0xf762ace2c215fdad031b33c656982718c4084786/members)
![Náhled na "Members" sekci](.gitbook/assets/daohaus-members.png)
![Náhled na "Members" sekci](.gitbook/assets/daohaus-members.png)

View File

@ -5,8 +5,8 @@ description: Základní parametry
# Technické informace
* Vznik DAO: **19.4.2021**
* Blockchain: [**xDai**](navody/xdai-blockchain.md) \(Ethereum-kompatibilní sidechain\)
* DAO adresa: [**0xf762ace2c215fdad031b33c656982718c4084786**](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xF762aCE2c215fDad031B33c656982718c4084786/transactions)\*\*\*\*
* Blockchain: [**xDai**](navody/xdai-blockchain.md) (Ethereum-kompatibilní sidechain)
* DAO adresa: [**0xf762ace2c215fdad031b33c656982718c4084786**](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xF762aCE2c215fDad031B33c656982718c4084786/transactions)****
* Platforma:
* Smart-kontrakty: [Moloch](navody/moloch.md)
* Webové rozhraní: [DAOhaus](navody/dao-rozhrani.md)
@ -14,16 +14,14 @@ description: Základní parametry
## [Moloch](navody/moloch.md) parametry
* Transakční token: **WXDAI**
* Treasury token: **WETH** \([Wrapper Ether](https://weth.io/)\)
* Treasury token: **WETH** ([Wrapper Ether](https://weth.io))
* Proposal deposit: **5 WXDAI**
* Processing reward: **1 WXDAI**
* Období pro hlasování \(voting period\): **7 dní**
* Období pro [ragequit](navody/odchod-z-dao-ragequit.md) \(grace period\): **3 dny**
* Období pro hlasování (voting period): **7 dní**
* Období pro [ragequit](navody/odchod-z-dao-ragequit.md) (grace period): **3 dny**
* Maximum proposal velocity: **24 návrhů za den**
## DAO pravidla
* 1 share = 0.1 WETH