docs/podporene-projekty.md

918 B

description
Seznam projektů a iniciativ, které jsme podpořili

Podpořené projekty

Seznam podpořených projektů

Datum Návrh Název Částka
12.7.2021 BDGP-1 **** Holky v kryptu (web) 0.25 ETH

{% hint style="info" %} Zkratka BDGP znamená "BohemianDAO Grant Proposal". {% endhint %}