Web about UTXO.22 conference
Go to file
tree 4f37ae765e Update 2022-06-29 21:04:54 +02:00
.github/workflows Add sitemaps generator 2022-04-28 01:06:11 +02:00
src Update 2022-06-29 21:04:54 +02:00
static Záznamy přednášek 2022-06-27 05:22:36 +02:00
.gitignore Initial commit 2022-04-04 06:11:39 +02:00
.npmrc Initial commit 2022-04-04 06:11:39 +02:00
LICENSE Create LICENSE 2022-04-07 04:43:18 +02:00
README.md Update 2022-04-07 04:47:29 +02:00
jsconfig.json Initial commit 2022-04-04 06:11:39 +02:00
mapa@0.5x.png Create mapa@0.5x.png 2022-06-04 17:15:17 +02:00
package-lock.json QR Code visible on web 2022-06-01 07:19:16 +02:00
package.json Update 2022-06-19 03:41:43 +02:00
postcss.config.cjs Initial commit 2022-04-04 06:11:39 +02:00
svelte.config.js Update 2022-04-09 16:32:21 +02:00
tailwind.config.cjs Update 2022-04-06 17:33:02 +02:00

README.md

UTXO.22 Web (frontend)

GitHub Pages

Webová stránka o konferenci UTXO.22, která bude fungovat než vytvoříme plnohodnotný web.

Stránka využívá data z hlavního repozitáře "utxo".

Využité technologie

Vývoj

Pro vývoj musíte mít nainstalové prostředí Node.js.

git clone https://github.com/utxo-foundation/utxo22-web.git
cd utxo22-web
npm install
npm run dev

Autoři

License

MIT