UTXO Prague | Open community cryptocurrency conference
Go to file
Hedwika 95dc53206f
Update speakers.yaml
2023-06-06 13:52:56 +01:00
.github Fix deploy 2023-03-20 01:04:59 +01:00
spec Update speakers.yaml 2023-06-06 13:52:56 +01:00
utils fix sync error with event without stage (2) 2023-06-03 11:31:38 +02:00
.env.example pretalx sync 2023-05-25 20:43:45 +02:00
.gitignore Update 2022-01-04 09:32:08 +01:00
.lycheeignore Update 2022-03-21 00:55:30 +01:00
LICENSE Create LICENSE 2023-01-21 21:09:51 +01:00
Makefile add schedule generation 2023-05-25 21:56:16 +02:00
README.md Update README.md 2023-03-25 00:04:08 +01:00

README.md

██╗░░░██╗████████╗██╗░░██╗░█████╗░
██║░░░██║╚══██╔══╝╚██╗██╔╝██╔══██╗
██║░░░██║░░░██║░░░░╚███╔╝░██║░░██║
██║░░░██║░░░██║░░░░██╔██╗░██║░░██║
╚██████╔╝░░░██║░░░██╔╝╚██╗╚█████╔╝
░╚═════╝░░░░╚═╝░░░╚═╝░░╚═╝░╚════╝░

Otevřená komunitní kryptoměnová konference

Test, build, deploy

Tento repozitář obsahuje základní specifikace (datové zdroje) všech ročníků konference.

Veškeré informace o konferenci naleznete na docs.utxo.cz.

Specifikace

Jako runtime se využívá Javascriptové Deno.

Ročníky

Ročník Název Datum konání Místo
23 UTXO.23 3.-4.6.2022 Gabriel Loci, Praha
22 UTXO.22 4.-5.6.2022 Gabriel Loci, Praha

HTTP Endpoint

Veřejný HTTP endpoint s datovými soubory ve formátu JSON naleznete na adrese:

Bundle

Všechny datové sady v jednom souboru:

Datové sady

Popis Ročník 2022
index Základní údaje o ročníku https://spec.utxo.cz/23/
speakers Přednášející https://spec.utxo.cz/23/speakers.json
tracks Programové sekce https://spec.utxo.cz/23/tracks.json
events Události https://spec.utxo.cz/23/events.json
faqs Často kladené dotazy (FAQ) https://spec.utxo.cz/23/faqs.json
partners Partneři (sponzoři, mediální partneři atp.) https://spec.utxo.cz/23/partners.json
projects Projekty https://spec.utxo.cz/23/projects.json

Schema si můžete prohlédnout zde: https://json-schema.app/view/%23%2Fdefinitions%2Fspeaker?url=https%3A%2F%2Fspec.utxo.cz%2Fschema%2F1%2Fbundle.json

Kontakt