UTXO Prague | Open community cryptocurrency conference
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
tree 54f94e01b7
Repair speaker photos
2 days ago
.github Fix deploy 2 days ago
spec Repair speaker photos 2 days ago
utils Media kit for 2023 1 month ago
.gitignore Update 1 year ago
.lycheeignore Update 1 year ago
LICENSE Create LICENSE 2 months ago
Makefile Update 10 months ago
README.md Update README.md 2 months ago

README.md

██╗░░░██╗████████╗██╗░░██╗░█████╗░
██║░░░██║╚══██╔══╝╚██╗██╔╝██╔══██╗
██║░░░██║░░░██║░░░░╚███╔╝░██║░░██║
██║░░░██║░░░██║░░░░██╔██╗░██║░░██║
╚██████╔╝░░░██║░░░██╔╝╚██╗╚█████╔╝
░╚═════╝░░░░╚═╝░░░╚═╝░░╚═╝░╚════╝░

Otevřená komunitní kryptoměnová konference

Test, build, deploy

Tento repozitář obsahuje základní specifikace (datové zdroje) všech ročníků konference.

Veškeré informace o konferenci naleznete na docs.utxo.cz.

Specifikace

Jako runtime se využívá Javascriptové Deno.

Ročníky

Ročník Název Datum konání Místo
23 UTXO.23 2.-4.6.2022 TBA
22 UTXO.22 4.-5.6.2022 Gabriel Loci, Praha

HTTP Endpoint

Veřejný HTTP endpoint s datovými soubory ve formátu JSON naleznete na adrese:

Bundle

Všechny datové sady v jednom souboru:

Datové sady

Popis Ročník 2022
index Základní údaje o ročníku https://spec.utxo.cz/23/
speakers Přednášející https://spec.utxo.cz/23/speakers.json
tracks Programové sekce https://spec.utxo.cz/23/tracks.json
events Události https://spec.utxo.cz/23/events.json
faqs Často kladené dotazy (FAQ) https://spec.utxo.cz/23/faqs.json
partners Partneři (sponzoři, mediální partneři atp.) https://spec.utxo.cz/23/partners.json
projects Projekty https://spec.utxo.cz/23/projects.json

Schema si můžete prohlédnout zde: https://json-schema.app/view/%23%2Fdefinitions%2Fspeaker?url=https%3A%2F%2Fspec.utxo.cz%2Fschema%2F1%2Fbundle.json

Kontakt