Aktualizovat „udalosti/ethbrno.md“
ci/woodpecker/push/woodpecker Pipeline was successful Details

This commit is contained in:
tree 2023-07-23 19:18:53 +02:00
parent 8cae44b6f6
commit cf74b2a710
1 changed files with 3 additions and 0 deletions

View File

@ -2,6 +2,7 @@
- Termín konání: **první polovina listopadu**
- Web: [ethbrno.cz](https://ethbrno.cz)
- Bluesky: [@ethbrno.cz](https://bsky.app/profile/ethbrno.cz)
- Twitter: [@ETHBrno](https://twitter.com/ETHBrno)
ETHBrno je každoroční *mezinárodní, nezávislý a komunitní hackathon* (dříve konference) pro příznivce decentralizovaných financí, chytrých kontraktů a Web3 odehrávající se v Brně v České republice.
@ -21,6 +22,8 @@ ETHBrno je organizové Gwei.cz komunitou a legálně zaštítěné spolkem [UTXO
### ETHBrno×3 2023
Plánováno na 3-5. listopadu 2023.
* [Přihlášení do čekací listiny na 2023](https://lu.ma/ethbrno3)
### ETHBrno² 2022
```mdx-code-block