Gwei.cz web/documentation https://gwei.cz
Go to file
tree dff0140348
ci/woodpecker/push/woodpecker Pipeline was successful Details
fix build
2024-01-07 07:48:00 +01:00
.obsidian update events 2023-05-20 03:28:16 +02:00
komunita fix build 2024-01-07 07:48:00 +01:00
projekty fix build 2024-01-07 07:48:00 +01:00
src space 2024-01-07 07:37:36 +01:00
static update docs 2023-06-25 06:20:31 +02:00
udalosti fix build 2024-01-07 07:48:00 +01:00
.gitignore First commit 2022-10-05 00:57:12 +02:00
.woodpecker.yml change woodpecker settings 2023-06-25 06:36:30 +02:00
README.md update readme 2024-01-07 07:33:52 +01:00
babel.config.js First commit 2022-10-05 00:57:12 +02:00
bun.lockb Council V2 2022-12-09 14:22:22 +01:00
docusaurus.config.js upgrade to docusaurus 3.0 + updated docs 2024-01-07 07:21:09 +01:00
package-lock.json update package-lock 2024-01-07 07:39:15 +01:00
package.json update 2024-01-07 07:27:45 +01:00
pnpm-lock.yaml upgrade to docusaurus 3.0 + updated docs 2024-01-07 07:21:09 +01:00
sidebars.js add farcaster 2023-10-21 08:32:38 +02:00
sidebarsProjekty.js upgrade to docusaurus 3.0 + updated docs 2024-01-07 07:21:09 +01:00
sidebarsUdalosti.js upgrade to docusaurus 3.0 + updated docs 2024-01-07 07:21:09 +01:00

README.md

Gwei.cz Web/Dokumentace

Tento web je vytvořen pomocí Docusaurus 3, což je moderní generátor statických webových stránek.

Pro vývojáře

Instalace

Pro vývoj a sestavení webu je nutné mít nainstalované jedno z následujících Javascript prostředí:

Pro instalaci je nutné naklonovat repozitář a nainstalovat závislosti:

$ git clone git@gwei.cz:gweicz/docs.git
$ bun install

Vývojový server

Lokální vývojou verzi spustíte pomocí příkazu:

$ bun start

Tento příkaz spustí místní vývojový server a otevře okno prohlížeče. Většina změn se projeví živě bez nutnosti restartovat server.

Sestavení statického webu

Sestavení webu do statické podoby (build):

$ bun run build

Tento příkaz vygeneruje statický obsah do adresáře build a lze jej zobrazit pomocí libovolné služby hostingu statického obsahu.

Licence

MIT