Gwei.cz web/documentation https://gwei.cz
You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
tree 8f08c93495
ci/woodpecker/push/woodpecker Pipeline was successful Details
Aktualizovat „udalosti/gweicz-meetup.md“
2 months ago
.obsidian update events 4 months ago
komunita fix link 3 months ago
projekty Update 10 months ago
src update 3 months ago
static update docs 3 months ago
udalosti Aktualizovat „udalosti/gweicz-meetup.md“ 2 months ago
.gitignore First commit 12 months ago
.woodpecker.yml change woodpecker settings 3 months ago
README.md Update 10 months ago
babel.config.js First commit 12 months ago
bun.lockb Council V2 10 months ago
docusaurus.config.js update docs 3 months ago
package-lock.json update 3 months ago
package.json update 3 months ago
sidebars.js update docs 3 months ago
sidebarsProjekty.js Big update 10 months ago
sidebarsUdalosti.js update events 4 months ago

README.md

Gwei.cz Web/Dokumentace

Tento web je vytvořen pomocí Docusaurus 2, což je moderní generátor statických webových stránek.

Pro vývojáře

Instalace

Pro vývoj a sestavení webu je nutné mít nainstalované jedno z následujících Javascript prostředí:

Pro instalaci je nutné naklonovat repozitář a nainstalovat závislosti:

$ git clone git@gwei.cz:gweicz/docs.git
$ bun install

Vývojový server

Lokální vývojou verzi spustíte pomocí příkazu:

$ bun start

Tento příkaz spustí místní vývojový server a otevře okno prohlížeče. Většina změn se projeví živě bez nutnosti restartovat server.

Sestavení statického webu

Sestavení webu do statické podoby (build):

$ bun run build

Tento příkaz vygeneruje statický obsah do adresáře build a lze jej zobrazit pomocí libovolné služby hostingu statického obsahu.

Licence

MIT