docs/media-kit.md

312 B

description
Logo a další propagační materiály

Media kit

Logo transparentní

{% file src=".gitbook/assets/logo-transparent.png" %}

Logo s textem

{% file src=".gitbook/assets/logo-with-text.png" %}