docs/manifesto.md

18 lines
993 B
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

---
description: Naše vize a poslání
---
# Manifesto
Myslíme si, že informace o Ethereu a DeFi v češtině, případně lokální projekty, které by se na tento segment nových _svobodných programovatelných peněz_ zaměřovali, jsou _nedostatkové zboží_. Proto jsme se rozhodli, že se pokusíme vývoj podobných projektů _akcelerovat_ a vytvořit _neziskový_ fond, který by jim mohl pomáhat finančně formou dotací (grantů).
Nebo také jinakjsme _dobrovolné_ společenství vizionářů, filantropů, uživatelů a fanoušků decentralizovaných financí a dalších subjektů, kteří jsou ochotni podpořit svými penězi dobrou věc, vzdělávat lidi o finančním systému budoucnostia tak pomáhat celkové adopci.
## Jaké projekty podporujeme?
* 📚 tvorba edukačního obsahu
* 🇨🇿 překlady materiálů do češtiny
* ⚗️ tvorba odborných výzkumů
* 🔧 vývoj užitečných nástrojů
* 🍻 komunitní setkání a workshopy