GitBook: [master] 11 pages modified

This commit is contained in:
tree 2021-05-11 00:31:22 +00:00 committed by gitbook-bot
parent 4f60514de2
commit b5584261b0
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 07D2180C7B12D0FF
9 changed files with 72 additions and 10 deletions

View File

@ -8,8 +8,6 @@ Nezisková _Decentralizovaná autonomní organizace_ \(DAO\), vytvořená za ú
{% page-ref page="manifesto.md" %}
{% page-ref page="jak-se-stat-clenem.md" %}
## Kde nás můžete sledovat?
* Twitter - [@BohemianDAO](https://twitter.com/BohemianDAO)

View File

@ -5,6 +5,9 @@
* [Jak se stát členem?](jak-se-stat-clenem.md)
* [Příručka člena](navody/README.md)
* [xDai blockchain](navody/xdai-blockchain.md)
* [Moloch framework](navody/moloch.md)
* [DAO rozhraní](navody/dao-rozhrani.md)
* [Snapshot rozhraní](navody/snapshot-rozhrani.md)
* [Identifikace člena](navody/identifikace-clena.md)
* [Odchod z DAO \(ragequit\)](navody/odchod-z-dao-ragequit.md)

View File

@ -1,10 +1,10 @@
---
description: Máte zájem se přidat?
description: Buďte součástí naší komunity
---
# Jak se stát členem?
Členem BohemianDAO se může stát každý!
**Členem BohemianDAO se může stát každý!**
Stačí vytvořit nový členský návrh \(_Member Proposal_\) v našem [DAO rozhraní](https://app.daohaus.club/dao/0x64/0xf762ace2c215fdad031b33c656982718c4084786/proposals/new), kde zažádáte o požadovaný podíl \(_shares_\) a vložíte váš odpovídající vklad \(_tribute_\) v Etheru, resp. Wrapped Etheru.

18
navody/dao-rozhrani.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,18 @@
---
description: Nástroj k obsluze naší decentralizované organizace
---
# DAO rozhraní
**Pro obsluhu našeho DAO slouží webová aplikace** [**DAOhaus**](https://app.daohaus.club/)**, stavěná přimo pro DAO typu** [**Moloch**](moloch.md)**.**
Pomocí této aplikace je možné provádět všechny operace - zobrazit si stav _pokladny_, kdo drží _shares_, prohlížet současné a minulé _návrhy_ či vytvářet nové, _hlasovat_ a tak dále.
Členové se do rozhraní přihlašují pomocí své Ethereum \(xDai\) peněženky a pomocí transakcí interagují se systémem.
👉 [Přejít do BohemianDAO rozhraní](https://app.daohaus.club/dao/0x64/0xf762ace2c215fdad031b33c656982718c4084786)

View File

@ -12,7 +12,7 @@ Vytvoření profilu na 3Box je velmi snadné a **zdarma**. Vaše údaje budou ul
Vytvoření profilu je dobrovolné - pokud tedy chcete zůstat naprosto anonymní, tak můžete. Počítejte ale s tím, že to může komplikovat komunikaci s vámi a vaší důveryhodnost mezi členy, takže doporučujeme doplnit alespoň váš pseudonym.
{% endhint %}
## Jak si vytvořit \(a doplnit\) 3Box profil?
## Postup pro vytvoření \(a doplnění\) 3Box profilu
1. Jděte na stránku [https://3box.io/login](https://3box.io/login) a přihlašte se pomocí vaší členské Ethereum adresy
2. Podepište zprávy o vytvoření vašeho profilu pomocí vaší peněženky

23
navody/moloch.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,23 @@
---
description: Pravidla na kterých je BohemianDAO postavené
---
# Moloch framework
**Systém pravidel \(smart-kontraktů\), na kterých DAO funguje je minimalistický open-source** _**DAO framework**_ ****[**Moloch**](https://daohaus.club/docs/users/intro-moloch) **\(v2\).**
Tento systém _sociální koordinace_ vychází z konceptu originálního [MolochDAO](https://www.molochdao.com/), které rozděluje dotace Ethereum projektům, a v současné době drží prostředky v hodnotě téměř $5 milionů. Projekt vznikl v únoru 2019 a za tu dobu podpořil různé projekty celkem za $700 tisíc, např. mixér [Tornado Cash](https://tornado.cash/) nebo Ethereum 2.0 implementace [Lighthouse](https://lighthouse.sigmaprime.io/) a [Lodestar](https://lodestar.chainsafe.io/). Mezi členy MolochDAO \(donátory\) najdeme i zakladatele Etherea jako je _Vitalik Buterin_ nebo _Joe Lubin_.
Pokud se chcete dozvědět o MolochDAO více, pak doporučujeme tyto články \(anglicky\):
* [Moloch DAO explained: Using self-interest to Ethereums advantage](https://concourseopen.com/blog/moloch-dao-explained/)
* [Moloch Evolved: V2 Primer](https://medium.com/raid-guild/moloch-evolved-v2-primer-25c9cdeab455)
## Hlavní pojmy
* 🏦 **Bank** \(pokladna\)společný bazén prostředků, který se přerozděluje a na kterém má každý kdo vlastní nějaké _shares_ odpovídající podíl
* 👪 **Members** \(členové\)členem DAO je kdokoliv, kdo vlastní nějaké _shares._ Člen může kdykoliv vystoupit
* 🎟️ **Shares** \(podíly\)libovolný počet shares dává _členům_ možnost hlasovat o _návrzích_ a představují nárok na část _pokladny._ Shares jsou nedělitelné a nepřeveditelné!
* ​📝 **Proposal** \(návrh\)všechny typy rozhodování se dějí pomocí návrhů který může navrhnout kdokoliv, ale jenom člen ho může “zasponzorovat” \(_sponsor_\) a posunout dál, aby se o něm mohlo _hlasovat_
* 🗳️ **Hlasování** \(voting\)hlasování je ve formě Ano/Ne a k odsouhlasení _návrhu_ stačí většina kladných hlasů. Minimální kvórum neexistuje a tudíž může být _návrh_ přijat i pomocí jednoho kladného hlasu, pokud bude jediný

View File

@ -1,5 +1,5 @@
---
description: Pokud se naše cesty či vize rozejdou
description: Pokud se naše cesty rozejdou
---
# Odchod z DAO \(ragequit\)

View File

@ -0,0 +1,16 @@
---
description: Nástroj pro signální (informační) hlasování
---
# Snapshot rozhraní
**Občas je dobré vyvolat tzv.** _**signální hlasování,**_ **které jde mimo blockchain a má jen informační charakter, k tomu nám slouží platforma** [**Snapshot**](http://snapshot.org/)**.**
Pomocí _signálního hlasování_ probíhá koordinace komunity na méně důležitých otázkách - což může být například průzkum, zda jsou členové ochotni akceptovat nějaký návrh \(a případně s jakými parametry\), ještě před tím, než se nějaký návrh začne hlasovat oficiálně.
Hlasovat_,_ či podávat nové signální návrhy mohou jenom členové DAO. Váha hlasu každého člena odpovídá počtu _shares_, podobně jako ve [standardním rozhraní](dao-rozhrani.md).
👉 [Přejít do BohemianDAO Snapshot rozhraní](https://snapshot.org/#/bohemiandao.eth)

View File

@ -1,10 +1,14 @@
---
description: 'Ethereum sidechain, který pro naše DAO využíváme'
description: 'Ethereum sidechain, na kterých BDAO běží'
---
# xDai blockchain
Jako blockchain, kde naše DAO smart-kontrakty provozujeme, byl zvolen [xDai](https://www.xdaichain.com/) - tento sidechain je plně _Ethereum-kompatibilní_ \(můžete používat stejné peněženky a nástroje jako na Ethereu\), velmi dostupný \(levné a rychlé transakce\) a dostatečně bezpečný. Nativní token, ve kterém se platí transakční poplatky, je [stablecoin](https://www.cryptopanda.cz/co-jsou-stablecoiny-a-jak-funguji/) [xDAI](https://www.coingecko.com/en/coins/xdai-stake)__tedy token odvozený od nejrozšířenějšího decentralizovaného stablecoinu [DAI](https://www.coingecko.com/en/coins/dai), který kopíruje cenu amerického dolaru \($\). Mimochodem, tato síť je domovem pro [mnoho dalších DAO](https://app.daohaus.club/explore).
**Jako blockchain, kde naše DAO smart-kontrakty provozujeme, byl zvolen** [**xDai**](https://www.xdaichain.com/)**.**
Tento sidechain je plně _Ethereum-kompatibilní_ \(můžete používat stejné peněženky a nástroje jako na Ethereu\), velmi dostupný \(levné a rychlé transakce\) a dostatečně bezpečný. Nativní token, ve kterém se platí transakční poplatky, je [stablecoin](https://www.cryptopanda.cz/co-jsou-stablecoiny-a-jak-funguji/) [xDAI](https://www.coingecko.com/en/coins/xdai-stake)__tedy token odvozený od nejrozšířenějšího decentralizovaného stablecoinu [DAI](https://www.coingecko.com/en/coins/dai), který kopíruje cenu amerického dolaru \($\). Mimochodem, tato síť je domovem pro [mnoho dalších DAO](https://app.daohaus.club/explore).
* xDai dokumentace: [https://www.xdaichain.com/](https://www.xdaichain.com/)
![Logo xDai](../.gitbook/assets/xdai-logo.png)
@ -12,11 +16,11 @@ Jako blockchain, kde naše DAO smart-kontrakty provozujeme, byl zvolen [xDai](ht
V budoucnosti se budeme poohlížet po migraci na druhou vrstvu Etherea \(L2\), např. v podobě tzv. [_rollupů_](https://medium.com/interdax/ethereum-l2-optimistic-and-zk-rollups-dffa58870c93), které nabídnou mnohem větší bezpečnost vložených prostředků.
{% endhint %}
## Kde získat XDAI na poplatky?
## Jak získat xDAI na transakční poplatky?
TODO
## Jak převést Ether \(ETH\) na xDai?
## Převod Etheru \(ETH\) na xDai
TODO