GitBook: [master] 3 pages and one asset modified

This commit is contained in:
tree 2021-05-10 05:34:48 +00:00 committed by gitbook-bot
parent fd34dc4dc6
commit 4f60514de2
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 07D2180C7B12D0FF
4 changed files with 31 additions and 0 deletions

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 58 KiB

View File

@ -1,3 +1,7 @@
---
description: "\"No one has ever become poor by giving.\" - Anne\_Frank"
---
# BohemianDAO
Nezisková _Decentralizovaná autonomní organizace_ \(DAO\), vytvořená za účelem financování lokálních projektů podporující vzdělání a adopci platformy [Ethereum](https://ethereum.org/en/) a [decentralizovaných financí](https://ethereum.org/en/defi/) \(DeFi\).

View File

@ -4,6 +4,7 @@
* [Manifesto](manifesto.md)
* [Jak se stát členem?](jak-se-stat-clenem.md)
* [Příručka člena](navody/README.md)
* [xDai blockchain](navody/xdai-blockchain.md)
* [Identifikace člena](navody/identifikace-clena.md)
* [Odchod z DAO \(ragequit\)](navody/odchod-z-dao-ragequit.md)

26
navody/xdai-blockchain.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,26 @@
---
description: 'Ethereum sidechain, který pro naše DAO využíváme'
---
# xDai blockchain
Jako blockchain, kde naše DAO smart-kontrakty provozujeme, byl zvolen [xDai](https://www.xdaichain.com/) - tento sidechain je plně _Ethereum-kompatibilní_ \(můžete používat stejné peněženky a nástroje jako na Ethereu\), velmi dostupný \(levné a rychlé transakce\) a dostatečně bezpečný. Nativní token, ve kterém se platí transakční poplatky, je [stablecoin](https://www.cryptopanda.cz/co-jsou-stablecoiny-a-jak-funguji/) [xDAI](https://www.coingecko.com/en/coins/xdai-stake)__tedy token odvozený od nejrozšířenějšího decentralizovaného stablecoinu [DAI](https://www.coingecko.com/en/coins/dai), který kopíruje cenu amerického dolaru \($\). Mimochodem, tato síť je domovem pro [mnoho dalších DAO](https://app.daohaus.club/explore).
![Logo xDai](../.gitbook/assets/xdai-logo.png)
{% hint style="info" %}
V budoucnosti se budeme poohlížet po migraci na druhou vrstvu Etherea \(L2\), např. v podobě tzv. [_rollupů_](https://medium.com/interdax/ethereum-l2-optimistic-and-zk-rollups-dffa58870c93), které nabídnou mnohem větší bezpečnost vložených prostředků.
{% endhint %}
## Kde získat XDAI na poplatky?
TODO
## Jak převést Ether \(ETH\) na xDai?
TODO