GitBook: [master] one page and 2 assets modified

This commit is contained in:
tree 2021-05-10 04:26:46 +00:00 committed by gitbook-bot
parent 635e03a222
commit fd34dc4dc6
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 07D2180C7B12D0FF
3 changed files with 1 additions and 1 deletions

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 471 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 653 KiB

View File

@ -29,5 +29,5 @@ Pokud zadáte špatný počet shares vůči vložené hodnotě, bude váš návr
5. Odešlete transakci pomocí _Submit_
4. Hotovo! Nyní je váš návrh ve frontě ke zpracování
![Příklad Membership Proposal](.gitbook/assets/membership-proposal.png)
![Příklad Membership Proposal](.gitbook/assets/membership-proposal-screen.png)