GitBook: [master] 7 pages and 3 assets modified

This commit is contained in:
tree 2021-05-10 03:14:39 +00:00 committed by gitbook-bot
parent 214e616373
commit 740ce11dae
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 07D2180C7B12D0FF
10 changed files with 70 additions and 6 deletions

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 245 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 778 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 878 KiB

View File

@ -1,4 +1,12 @@
# Co je BohemianDAO?
# BohemianDAO
BohemianDAO je _Decentralizovaná autonomní organizace_ \(DAO\), vytvořená za účelem financování lokálních projektů podporující vzdělání a adopci platformy [Ethereum](https://ethereum.org/en/) a [decentralizovaných financí](https://ethereum.org/en/defi/) \(DeFi\).
Nezisková _Decentralizovaná autonomní organizace_ \(DAO\), vytvořená za účelem financování lokálních projektů podporující vzdělání a adopci platformy [Ethereum](https://ethereum.org/en/) a [decentralizovaných financí](https://ethereum.org/en/defi/) \(DeFi\).
{% page-ref page="manifesto.md" %}
{% page-ref page="jak-se-stat-clenem.md" %}
## Kde nás můžete sledovat?
* Twitter - [@BohemianDAO](https://twitter.com/BohemianDAO)

View File

@ -1,10 +1,13 @@
# Table of contents
* [Co je BohemianDAO?](README.md)
* [BohemianDAO](README.md)
* [Manifesto](manifesto.md)
* [Jak se stát členem?](jak-se-stat-clenem.md)
* [DAO rozhraní](https://app.daohaus.club/dao/0x64/0xf762ace2c215fdad031b33c656982718c4084786)
* [Příručka člena](navody/README.md)
* [Identifikace člena](navody/identifikace-clena.md)
* [Odchod z DAO \(ragequit\)](navody/odchod-z-dao-ragequit.md)
* [Snapshot rozhraní](https://snapshot.org/#/bohemiandao.eth)
* [DAO rozhraní](https://app.daohaus.club/dao/0x64/0xf762ace2c215fdad031b33c656982718c4084786)
## Sledujte nás

View File

@ -1,5 +1,5 @@
---
description: Co dělat pokud máte zájem stát se členem naší decentralizované organizace
description: Máte zájem se přidat?
---
# Jak se stát členem?
@ -17,7 +17,7 @@ Stačí vytvořit nový členský návrh \(_Member Proposal_\) v našem [DAO roz
Pokud zadáte špatný počet shares vůči vložené hodnotě, bude váš návrh zamítnut a váš vklad navrácen.
{% endhint %}
## **Postup**
## **Postup jak se připojit do DAO**
1. Převeďte si WETH na xDai blockchain
2. Obstarejte si XDAI tokeny na placení transakčních poplatků

View File

@ -1,3 +1,7 @@
---
description: Naše vize a poslání
---
# Manifesto
Myslíme si, že informace o Ethereu a DeFi v češtině \(či slovenštině\), případně lokální projekty, které by se na tento segment nových _svobodných programovatelných peněz_ zaměřovali, jsou _nedostatkové zboží_. Proto jsme se rozhodli, že se pokusíme vývoj podobných projektů _akcelerovat_ a vytvořit _neziskový_ fond, který by jim mohl pomáhat finančně formou dotací \(grantů\).

2
navody/README.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,2 @@
# Příručka člena

View File

@ -0,0 +1,29 @@
---
description: Jak si doplnit členský profil o váš pseudonym či avatar?
---
# Identifikace člena
Jako člen jste v základu identifikováni jen pomocí vaší Ethereum adresy. Pro lepší přehled a jednoduší komunitaci v rámci DAO, je dobré vytvořit si profil na platformě [3Box](https://3boxlabs.com/), která vaší Ethereum adresu propojí s vaší identitou \(nickname, avatar atp.\). Rozhodně není potřeba udávat vaše reálné jméno, bohatě stačí váš pseudonym.
Vytvoření profilu na 3Box je velmi snadné a **zdarma**. Vaše údaje budou uložené mimo blockchain a tudíž není potřeba žádná transakce a placení transakčních poplatků.
{% hint style="info" %}
Vytvoření profilu je dobrovolné - pokud tedy chcete zůstat naprosto anonymní, tak můžete. Počítejte ale s tím, že to může komplikovat komunikaci s vámi a vaší důveryhodnost mezi členy, takže doporučujeme doplnit alespoň váš pseudonym.
{% endhint %}
## Jak si vytvořit \(a doplnit\) 3Box profil?
1. Jděte na stránku [https://3box.io/login](https://3box.io/login) a přihlašte se pomocí vaší členské Ethereum adresy
2. Podepište zprávy o vytvoření vašeho profilu pomocí vaší peněženky
3. Jakmile bude váš profil vytvořený, klikněte na tři tečky vpravo nahoře a zvolte "_Edit profile_" \(viz screenshot níže\)
4. Doplňte informace o vás dle libosti - jako minimum doporučujeme doplnit:
1. "_Name_" - vaše jméno či pseudonym \(nickname\)
2. "_Avatar_" - obrázek, nebo-li avatar kterým se prezentujete
3. Volitelně doplňte další údaje - čím více údajů doplníte, tím více budete v rámci DAO důvěryhodní pro ostatní členy
5. Po doplnění údajů nezapoměňte profil uložit tlačítkem "_Save_"
![Kde najdete úpravu vašeho profilu](../.gitbook/assets/3box-edit-profile-button.png)
![Takhle vypadá formulář, kde doplníte vaše identifikační údaje ](../.gitbook/assets/3box-edit-profile-form.png)

View File

@ -0,0 +1,18 @@
---
description: Pokud se naše cesty či vize rozejdou
---
# Odchod z DAO \(ragequit\)
Jako člen máte možnost z DAO __kdykoliv vystoupit\*, včetně vašeho aktuálního finančního podílu \(_Exit Amount_\) - tato operace se nazývá _Ragequit_. Vaší výstupní hodnotu můžete vidět také na vašem profilu v DAO rozhraní.
_Ragequit_ můžete aktivovat v [DAO rozhraní](https://app.daohaus.club/dao/0x64/0xf762ace2c215fdad031b33c656982718c4084786) na vašem členském profilu, pokud kliknete na tři tečky a zvolíte "_Ragequit_" \(viz. screenshot níže\). Otevře se vám dialog, kde zvolíte počet shares, které chcete vybrat. Je tedy možné vystoupit i jen částečně.
> Příklad: v DAO banku bude 10 WETH a vy máte 10 shares z celkových 100 - to znamená že máte 10% podíl a můžete kdykoliv vystoupit s \(maximálně\) 1 WETH.
{% hint style="warning" %}
\* Jediná možnost kdy vystoupit nemůžete, je situace, kdy se zpracovává nějaký návrh, pro který jste _kladně_ hlasovali. V tomto případě musíte počkat než se návrh zpracuje.
{% endhint %}
![Vaše výstupní hodnota a jak aktivovat Ragequit](../.gitbook/assets/ragequit-screen.png)